Investor Relations

Finansiella rapporter & presentationer

Finansiella rapporter

Presentationer

Webbsändning 

ABGSC Investor Days 6-7 December 2022

Rapportkommentar Q3 2022 Nyhetsbyrån Direkt 26 oktober 2022

Interim report Q3 2022 26 October 2022

Vd Andreas Morfiadakis presenterar KlaraBo på Aktiedagen i Lund den 26 september

Intervju Andreas Morfiadakis - Stockholm Corporate Finance Fastighetsseminarium 14 september

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies