Investor Relations

Risker och riskhantering

Risker och riskhantering

KlaraBos fastighetsbestånd är i huvudsak inriktad på bostadsfastigheter i tillväxtregioner på orter utanför Sveriges största städer. KlaraBo påverkas mest av hur den svenska ekonomin utvecklas och utvecklingen i de orter där bolaget är verksamt.

Styrelsen har det övergripande ansvaret, det operativa ansvaret är delegerat till vd och de olika affärsområdena.

KlaraBos prioriterade områden för riskhantering är

  • projektutveckling
  • fastighetsförvärv
  • fastighetsvärdering
  • drift- och underhållskostnader
  • materialförsörjning
  • finansiering

Med hänsyn till KlaraBos verksamhet är prioriterade områden för riskhantering; uthyrning, projekt- och entreprenadverksamheten, fastighetsvärdering och finansiering. KlaraBos verksamhet och möjligheten att nå bolagets mål påverkas av både omvärldsfaktorer och av verksamhetsrisker.  

Riskhanteringen i förvaltningen och projekt- och entreprenadverksamheten är till stor del decentraliserad medan finansiering och värdering hanteras centralt.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies