Investor Relations

Summary in English

Summary in English

KlaraBo is a property company that acquires, builds, owns, and manages attractive housing units in Sweden with a long-term perspective.

Our strategy is to acquire existing residential properties, preferably with a potential for renovation, and land for new construction in growth regions. Our newly constructed housing units are developed in-house and are designed for a smart use of floor space, which promotes reasonable rents. Our new construction maintains a high standard of sustainability since the construction primarily uses timber.

Latest press releases

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies