Hoppa till innehåll

Investerare

Översikt

KlaraBo som investering

Renodlad exponering mot tillväxtregioner i Sverige

KlaraBo äger, förvärvar och utvecklar bostadsfastig­heter i medelstora tillväxtorter samt i lägen utanför de centrala storstäderna. Genom fokus på orter med långsiktigt god efterfrågan på bostäder inom svenska tillväxtregioner har KlaraBo en bred geografisk närvaro och kan agera där affärs­möjligheter dyker upp. Bostadshyror utgör 85 procent av de kontrakterade hyresintäkterna och intäkter från offentlig samhällsverksamhet utgör 8 procent.

Läs mer

Delårsrapport Q3

2023-10-26

496 800

Total uthyrningsbar yta, kvm

6 558

Antal hyreslägenheter

434 500

Total yta hyreslägenheter, kvm

8 810

Totalt marknadsvärde fastigheter, mkr

43,6%

Soliditet

52,3%

Belåningsgrad

Årsredovisning 2022

Pressmeddelanden

Rapporter

Kalender

Stora Aktiedagen 2023

VD Andreas Morfiadakis presenterar bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm 23 mars 2023.

Fler presentationer

Aktien

Marknadsvärde indikerar marknadsvärdet av valt aktieslag som är upptaget till handel på Nasdaq Nordic. Notera att det kan förekomma onoterade aktieslag. För fullständig information, klicka här.
Till aktien

Aktieägare

15 största aktieägarna per den 31 december 2022

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.