Investor Relations

Investor Relations

KlaraBo i korthet

KlaraBo är ett fastighetsbolag som äger, uppför och aktivt förvaltar attraktiva bostäder i Sverige för långsiktigt ägande.

Bolagets affärsidé är att i tillväxtregioner förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion.

KlaraBo publicerar delårsrapport för tredje kvartalet

26 oktober 2022

ABGSC Investor Day December 7, 2022

Rapportkommentar Q3 Nyhetsbyrån direkt

Q3-presentation

Senaste pressmeddelanden

Senaste rapporterna

26 oktober 2022
26 oktober 2022

Kommande händelser

februari 15 2023
Bokslutskommuniké 2022
mars 30 2023
Årsredovisning 2022
Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies