Hoppa till innehåll

Investerare

Översikt

KlaraBo som investering

Renodlad exponering mot tillväxtregioner i Sverige

KlaraBo äger, förvärvar och utvecklar bostadsfastig­heter i medelstora tillväxtorter samt i lägen utanför de centrala storstäderna. Genom fokus på orter med långsiktigt god efterfrågan på bostäder inom svenska tillväxtregioner har KlaraBo en bred geografisk närvaro och kan agera där affärs­möjligheter dyker upp. Bostadshyror utgör 85 procent av de kontrakterade hyresintäkterna och intäkter från offentlig samhällsverksamhet utgör 8 procent.

Läs mer

Delårsrapport Q2 2024

2024-07-16

500 000

Total uthyrningsbar yta, kvm

6 614

Antal hyreslägenheter

437 700

Total yta hyreslägenheter, kvm

9 040

Totalt marknadsvärde fastigheter, mkr

42,7%

Soliditet

52,8%

Belåningsgrad

Årsredovisning 2023

Pressmeddelanden

Rapporter

Kalender

Uppdatering av KlaraBos verksamhet och nuläge maj 2024

Fler presentationer

Aktien

Marknadsvärde indikerar marknadsvärdet av valt aktieslag som är upptaget till handel på Nasdaq Nordic. Notera att det kan förekomma onoterade aktieslag. För fullständig information, klicka här.
Till aktien

Aktieägare

15 största aktieägarna per den 30 juni 2024

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.