Investor Relations

Investor Relations

KlaraBo i korthet

KlaraBo är ett fastighetsbolag som äger, uppför och aktivt förvaltar attraktiva bostäder i Sverige för långsiktigt ägande.

Bolagets affärsidé är att i tillväxtregioner förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion.

Läs vår års- och hållbarhetsredovisning för 2022

30 mars 2023


Rapportkommentar Q1 med VD Andreas Morfiadakis

 

Q1-presentation 3 maj 2023


Stora Aktiedagarna 23 mars 2023


Kommentar Bokslutskommuniké Nyhetsbyrån Direkt 15 februari 2022

Senaste pressmeddelanden

Senaste rapporterna

Kommande händelser

juli 14 2023
Delårsrapport Q2 2023
oktober 26 2023
Delårsrapport Q3 2023
Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies