Investor Relations

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för KlaraBos aktiekapital sedan bolagets bildande den 1 juli 2015.

Beslutsdatum

Beskrivning

Förändr. i aktiekapital (KSEK)

Förändr. antal aktier i tusental

Varav A-aktier

Varav B-aktier

Tecknings-
kurs (SEK)

Totalt antal aktier i tusental

Varav A-aktier

Varav B-aktier

Kvotvärde (SEK)

Totalt aktie-kapital (KSEK)

2015-07-01

Nybildning

50.0

0.5

-

-

100

0.5

-

-

100

50.0

2016-12-16

Nyemission (kvittning)

450.0

5

-

-

100

5.0

-

-

100

500.0

2016-12-16

Uppdelning

0.0

9,995

-

-

-

10,000. 0

-

-

0,05

500.0

2017-03-01

Nyemission (kontant)

315.0

6,300

-

-

9,5

16,300.0

-

-

0,05

815.0

2017-05-30

Nyemission (kontant)

25.8

515

-

-

9,5

16,815.0

-

-

0,05

840.8

2017-10-17

Omstämpling

0.0

0

-

-

-

16,815.0

16,815.0

-

0,05

840.8

2017-10-17

Nyemission (kontant)

128.2

2,564

-

2,564

19,5

19,379.1

16,815.0

2,564.1

0,05

969.0

2018-10-03

Nyemission

(kontant)

652.2

13,043

-

13,043

22

32,422.6

16,815.0

15,607.6

0,05

1,621.1

2020-06-02

Nyemission

(kontant)

75.8

1,515

-

1,515

20

33,937.6

16,815.0

17,122.6

0,05

1,696.9

2020-06-04

Nyemission

(kontant)

744.6

14,891

-

14,891

20

48,828.6

16,815.0

32,013.6

0,05

2,441.4

2021-03-31

Nyemission

(apport)

268.2

5,364

-

5,364

26,1

54,192.6

16,815.0

37,377.6

0,05

2,709.6

2021-06-24

Nyemission

(kontant)

300.2

6,000

-

6,000

0,05

60,192.6

16,815.0

43,377.6

0,05

3,009.6

2021-06-18

Nyemission

(apport)

1,217.6

24,353

-

24,353

28,8

84,545.3

16,815.0

67,730.3

0,05

4,227.3

2021-06-18

Nyemission

(apport)

817.7

16,354

-

16,354

28,8

100,899.5

16,815.0

84,084.5

0,05

5,045.0

2021-06-18

Nyemission

(kontant)

2.6

52

-

52

28,8

100,951.7

16,815.0

84,136.7

0,05

5,047.6

2021-06-30

Nyemission

(kvittning)

145.0

2,900

-

2,900

30

103,851.7

16,815.0

87,036.7

0,05

5,192.6

2021-06-30

Nyemission

(kvittning)

166.7

3,333

-

3,333

30

107,185.0

16,815.0

90,370.0

0,05

5,359.3

Som framgår av tabellen ovan, har mer än tio procent av bolagets aktiekapital betalats med andra tillgångar än likvida medel.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

Skapad av Be Brightr