Hoppa till innehåll

Investerare

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för KlaraBos aktiekapital sedan bolagets bildande den 1 juli 2015.

Beslutsdatum

Beskrivning

Förändr. i aktiekapital (KSEK)

Förändr. antal aktier i tusental

Varav A-aktier

Varav B-aktier

Tecknings-
kurs (SEK)

Totalt antal aktier i tusental

Varav A-aktier

Varav B-aktier

Kvotvärde (SEK)

Totalt aktie-kapital (KSEK)

2015-07-01

Nybildning

50.0

0.5

-

-

100

0.5

-

-

100

50.0

2016-12-16

Nyemission (kvittning)

450.0

5

-

-

100

5.0

-

-

100

500.0

2016-12-16

Uppdelning

0.0

9,995

-

-

-

10,000. 0

-

-

0,05

500.0

2017-03-01

Nyemission (kontant)

315.0

6,300

-

-

9,5

16,300.0

-

-

0,05

815.0

2017-05-30

Nyemission (kontant)

25.8

515

-

-

9,5

16,815.0

-

-

0,05

840.8

2017-10-17

Omstämpling

0.0

0

-

-

-

16,815.0

16,815.0

-

0,05

840.8

2017-10-17

Nyemission (kontant)

128.2

2,564

-

2,564

19,5

19,379.1

16,815.0

2,564.1

0,05

969.0

2018-10-03

Nyemission

(kontant)

652.2

13,043

-

13,043

22

32,422.6

16,815.0

15,607.6

0,05

1,621.1

2020-06-02

Nyemission

(kontant)

75.8

1,515

-

1,515

20

33,937.6

16,815.0

17,122.6

0,05

1,696.9

2020-06-04

Nyemission

(kontant)

744.6

14,891

-

14,891

20

48,828.6

16,815.0

32,013.6

0,05

2,441.4

2021-03-31

Nyemission

(apport)

268.2

5,364

-

5,364

26,1

54,192.6

16,815.0

37,377.6

0,05

2,709.6

2021-06-24

Nyemission

(kontant)

300.2

6,000

-

6,000

0,05

60,192.6

16,815.0

43,377.6

0,05

3,009.6

2021-06-18

Nyemission

(apport)

1,217.6

24,353

-

24,353

28,8

84,545.3

16,815.0

67,730.3

0,05

4,227.3

2021-06-18

Nyemission

(apport)

817.7

16,354

-

16,354

28,8

100,899.5

16,815.0

84,084.5

0,05

5,045.0

2021-06-18

Nyemission

(kontant)

2.6

52

-

52

28,8

100,951.7

16,815.0

84,136.7

0,05

5,047.6

2021-06-30

Nyemission

(kvittning)

145.0

2,900

-

2,900

30

103,851.7

16,815.0

87,036.7

0,05

5,192.6

2021-06-30

Nyemission

(kvittning)

166.7

3,333

-

3,333

30

107,185.0

16,815.0

90,370.0

0,05

5,359.3

2021-12-02

Nyemission (kontant)

1,071.4

21,429

-

21,429

35

128,613.6

16,815.0

111,798,6

0,05

6,430,7

2021-12-15

Nyemission (kontant)

160.7

3,214

-

3,214

35

131,827.9

16,815.0

115,012,9

0,05

6,591,4

2022-05-25

Omstämpling

0

515

515

515

-

131,827.9

16,300.0

115,527.9

0,05

6,591,4

Som framgår av tabellen ovan, har mer än tio procent av bolagets aktiekapital betalats med andra tillgångar än likvida medel.

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.