Investor Relations

Aktieägare

Aktieägare

Koncernens moderbolag KlaraBo Sverige AB, org.nr. 559029–2727, har två aktieslag, stamaktier av serie A och serie B. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

Antalet aktier uppgår till 131 827 883 stycken, varav 16 300 000 stycken av serie A och 115 527 883 stycken av serie B. Kvotvärdet för samtliga aktier uppgår till 0,05 kronor per aktie. Bolaget har under kvartalet påbörjat återköp av aktier och har per 30 juni återköpt totalt 87 234 aktier.

Nedan listas de 15 största aktieägarna per den 30 juni 2022. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part.

Namn

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Totalt antal aktier

Andel av kapital %

Andel av röster %

Investment AB Spiltan 1 800 000 11 006 647 12 806 647 9,7% 10,2%
Rutger Arnhult gm bolag* 0 10 557 667 10 557 667 8,0% 3,7%
Wealins S.A. 0 9 638 901 9 638 901 7,3% 3,4%
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 0 9 360 610 9 360 610 7,1% 3,3%
Länsförsäkringar Fonder 0 9 126 899 9 126 899 6,9% 3,2%
Ralph Mühlrad med familj och gm bolag 1 285 000 7 098 728 8 383 728 6,4% 7,0%
Anders Pettersson gm bolag 3 966 316 3 575 538 7 541 854 5,7% 15,3%
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 0 5 646 065 5 646 065 4,3% 2,0%
Lennart Sten privat och gm bolag 1 995 000 2 994 609 4 989 609 3,8% 8,1%
ODIN Fonder 0 4 257 143 4 257 143 3,2% 1,5%
Futur Pension 134 484 3 121 308 3 255 792 2,5% 1,6%
Clearance Capital 0 3 193 431 3 193 431 2,4% 1,1%
Mats Johansson gm bolag 2 699 400 0 2 699 400 2,0% 9,5%
Doxa AB 0 2 548 691 2 548 691 1,9% 0,9%
Andreas Morfiadakis privat och gm bolag 2 361 287 56 000 2 417 287 1,8% 8,4%
Top 14 241 487 82 182 237 96 423 724 73% 79%
Övriga 2 058 513 33 345 646 35 404 159 27% 21%
Total 16 300 000 115 527 883 131 827 883 100% 100%

*) Rutger Arnhult genom bolag via M2 Asset Management.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies