Investor Relations

Aktieägare

Aktieägare

Koncernens moderbolag KlaraBo Sverige AB, org.nr. 559029–2727, har två aktieslag, stamaktier av serie A och serie B. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

Antalet aktier uppgår till 131 827 883 stycken, varav 16 300 000 stycken av serie A och 115 527 883 stycken av serie B. Kvotvärdet för samtliga aktier uppgår till 0,05 kronor per aktie. Bolaget har under fjärde kvartalet fortsatt att återköpa aktier och har per 31 dec återköpt totalt 611 384 aktier.

Nedan listas de 15 största aktieägarna per den 31 december 2022. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part.

Namn

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Totalt antal aktier

Andel av kapital %

Andel av röster %

Investment AB Spiltan 1 800 000 11 006 647 12 806 647 9,7% 10,4%
Rutger Arnhult gm bolag* 0 10 066 667 10 066 667 7,6% 3,6%
Wealins S.A. 0 9 638 901 9 638 901 7,3% 3,5%
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 0 9 360 610 9 360 610 7,1% 3,4%
Ralph Mühlrad med familj och gm bolag 1 285 000 7 098 728 8 383 728 6,4% 7,2%
Länsförsäkringar Fonder 0 7 862 898 7 862 898 6,0% 2,8%
Anders Pettersson med familj och gm bolag 3 966 316 3 677 793 7 644 109 5,8% 15,6%
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 0 5 646 065 5 646 065 4,3% 2,0%
Lennart Sten privat och gm bolag 1 995 000 3 023 585 5 018 585 3,8% 8,2%
ODIN Fonder 0 4 257 143 4 257 143 3,2% 1,5%
Mats Johansson gm bolag 2 699 400 0 2 699 400 2,0% 9,7%
Doxa AB 0 2 548 691 2 548 691 1,9% 0,9%
Andreas Morfiadakis privat och gm bolag 2 361 287 82 400 2 443 687 1,9% 8,5%
Handelsbanken Fonder 0 2 014 119 2 014 119 1,5% 0,7%
Richard Mühlrad med familj och gm bolag 785 000 1 044 832 1 829 832 1,4% 3,2%
Top 15 14 892 003 77 329 079 92 221 082 70% 81%
Övriga 1 407 997 38 198 804 39 606 801 30% 19%
Totalt 16 300 000 115 527 883 131 827 883 100% 100%

*) Rutger Arnhult genom bolag via M2 Asset Management.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies