Investor Relations

Aktieägare

Aktieägare

Koncernens moderbolag KlaraBo Sverige AB, org.nr. 559029-2727, har två aktieslag, stamaktier av serie A och serie B. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

Efter nyemission i samband med börsnoteringen den 2 december 2021 uppgår det totala antalet aktier till 131 827 883, varav 16 815 000 utgörs av A-aktier och 115 012 883 utgörs av B-aktier. Kvotvärdet för samtliga aktier uppgår till 0,05 kronor per aktie.

Nedan listas de sexton största aktieägarna efter börsnoteringen. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part.

Namn

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Totalt antal aktier

Andel av kapital %

Andel av röster %

Anders Pettersson genom bolag

3 701 316

3 545 538

7 246 854

5,5%

14,3%

Investment AB Spiltan

1 800 000

11 006 647

12 806 647

9,7%

10,2%

Mats Johansson genom bolag

2 699 400

0

2 699 400

2,0%

9,5%

Andreas Morfiadakis genom bolag

2 331 287

0

2 331 287

1,8%

8,2%

Lennart Sten privat och genom bolag

1 995 000

2 980 609

4 975 609

3,8%

8,1%

Ralph Mühlrad med familj och genom bolag

1 500 000

7 054 263

8 554 263

6,5%

7,8%

Rutger Arnhult genom bolag 1

0

11 639 167

11 639 167

8,8%

4,1%

Länsförsäkringar Fondförvaltning

0

9 857 143

9 857 143

7,5%

3,5%

Pensionskassan SHB Försäkringsförening

0

9 360 610

9 360 610

7,1%

3,3%

SBB

0

8 553 065

8 553 065

6,5%

3,0%

Richard Mühlrad med familj och genom bolag

570 000

1 075 750

1 645 750

1,2%

2,4%

Wealins S.A.

0

6 107 965

6 107 965

4,6%

2,2%

SEB Luxemburg

0

3 972 274

3 972 274

3,0%

1,4%

Clearance Capital Limited

0

3 857 143

3 857 143

2,9%

1,4%

Odin Fonder

0

3 857 143

3 857 143

2,9%

1,4%

Asara Holding LTD

0

3 430 936

3 430 936

2,6%

1,2%

Totalt aktieägare med innehav överstigande fem procent

14 597 003

86 298 253

100 895 256

76,6%

82,0%

Övriga aktieägare

2 217 997

28 714 630

30 932 627

23,4%

18,0%

Totalt

16 815 000

115 012 883

131 827 883

100.0%

100.0%

 

1) Rutger Arnhult genom bolag via M2 Asset Management och Kloster Invest AB.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

Skapad av Be Brightr