Investor Relations

Aktieägare

Aktieägare

Koncernens moderbolag KlaraBo Sverige AB, org.nr. 559029-2727, har två aktieslag, stamaktier av serie A och serie B. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

Efter nyemission i samband med börsnoteringen den 2 december 2021 uppgår det totala antalet aktier till 131 827 883, varav 16 300 000 utgörs av A-aktier och 115 527 883 utgörs av B-aktier. Kvotvärdet för samtliga aktier uppgår till 0,05 kronor per aktie.

Nedan listas de 16 största aktieägarna per den 31 mars 2022. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part.

Namn

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Totalt antal aktier

Andel av kapital %

Andel av röster %

Investment AB Spiltan 1 800 000 11 006 647 12 806 647 9,7% 10,2%
Länsförsäkringar Fonder 0 9 559 707 9 559 707 7,3% 3,4%
Wealins S.A. 0 9 538 901 9 538 901 7,2% 3,4%
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 0 9 360 610 9 360 610 7,1% 3,3%
Rutger Arnhult via bolag* 0 8 739 167 8 739 167 6,6% 3,1%
Anders Pettersson via bolag 3 966 316 3 545 538 7 511 854 5,7% 15,3%
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 0 5 646 065 5 646 065 4,3% 2,0%
Lennart Sten, privat och via bolag 1 995 000 2 994 609 4 989 609 3,8% 8,1%
Muhlrad med familj, privat och via bolag 1 500 000 7 098 728 8 598 728 6,5% 7,8%
ODIN Fonder 0 4 407 143 4 407 143 3,3% 1,6%
Futur Pension 134 484 3 133 227 3 267 711 2,5% 1,6%
Clearance Capital 0 3 193 431 3 193 431 2,4% 1,1%
Klosterinvest AB 0 2 900 000 2 900 000 2,2% 1,0%
Mats Johansson via bolag 2 699 400 0 2 699 400 2,0% 9,5%
Doxa AB 0 2 548 691 2 548 691 1,9% 0,9%
Andreas Morfiadakis via bolag 2 331 287 56 000 2 387 287 1,8% 8,3%
Totalt 16 största aktieägarna 14 426 487 83 728 464 98 154 951 74% 81%
Övriga aktieägare 2 388 513 31 284 419 33 672 932 26% 19%
Totalt 16 815 000 115 012 883 131 827 883 100% 100%

*) Rutger Arnhult genom bolag via M2 Asset Management.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

Skapad av Be Brightr