Investor Relations

Revisor

Revisor

Bolagets revisor är sedan 2021 Öhrling PricewaterhouseCoopers AB, som på årsstämman 2022 valdes till tiden intill nästa årsstämma. Mats Åkerlund, som är huvudansvarig revisor, är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Dessförinnan var Mazars AB, med Tomas Ahlgren (medlem i FAR) som huvudansvarig revisor, bolagets revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies