Hoppa till innehåll

Investerare

Nyckeltal

Nyckeltal

KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.

Fastighetsrelaterade 2023 apr-jun 2022 apr-jun 2023 jan-jun 2022 jan-jun 2022 jan-dec
Hyresintäkter, mkr 149,7 120,3 292,6 239,0 501,6
Förvaltningsesultat, mkr 40,3 20,4 55,3 50,6 113,4
Periodens resultat, mkr -34,5, 38,4 -195,1 226,9 125,1
Överskottsgrad, % 63,9 55,2 55,7 52,6 125,1
Reell uthyrningsgrad, % 98,4 98,6 98,4 98,6 98,1
Förvaltningsfastigheter, mkr 9 031,7 8 375,3 9 031,7 8 375,3 9 170,7
Marknadsvärde/kvm 17 838 19 168 17 838 19 168 18 044
Total uthyrningsbar yta, tkvm 497,6 430,1 497,6 430,1 498,7
Antal lägenheter i förvaltning 6 558 5 632 6 558 5 632 6 533
Antal lägenheter i projektutveckling 1 373 1 766 1 373 1 766 1 509
           
Finansiella          
Soliditet, % 43,8 48,1 43,8 48,1 44,6
Belåningsgrad, % 51,7 43,1 51,7 43,1 49,7
Räntetäckningsgrad, ggr 1,8 2,1 1,8 2,1 2,0
Långsiktigt substansvärde, mkr 4 278,0 4 699,4 4 278,0 4 699,4 4 525,6
           
Aktierelaterade          
Förvaltningsresultat per aktie, kr 0,31 0,15 0,42 0,38 0,86
Eget kapital per aktie, kr 31,4 33,6 31,4 33,6 32,9
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 32,6 35,7 32,6 35,7 34,5
Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % 98,3 45,5 9,8 79,4 -7,3
Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, % -8,5 22,1 -8,5 22,1 1,7
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal 131,1 131,7 131,1 131,7 131,2
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, miljontal 131,1 131,8 131,2 131,8 131,7

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.