Hoppa till innehåll

Investerare

Mål och utdelningspolicy

Mål och utdelningspolicy

Bolagets operationella mål består av följande:

• Vid utgången av år 2025 har KlaraBo som målsättning att äga och förvalta minst en halv miljon kvadratmeter bostäder.
• Under perioden 2021 till 2023 har KlaraBo som målsättning att byggstarta minst 200 bostäder per år och därefter är det långsiktiga målet att byggstarta minst 500 bostäder per år. Bostäderna ska främst vara egenutvecklade och miljöcertifierade.
• Hyresutvecklingen för befintliga bostäder som är renoveringsbara ska genom aktiv förvaltning och investeringar materiellt överstiga den allmänna årliga hyreshöjningen.

Bolagets finansiella mål består av följande:

• Över en konjunkturcykel ska KlaraBo uppnå genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie om minst 15 procent inklusive eventuella värdeöverföringar.
• Över en konjunkturcykel ska KlaraBo uppnå genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultat per aktie om minst 12 procent.

Finansiella riskbegränsningar och utdelningspolicy

KlaraBo eftersträvar en begränsad finansiell risk med följande övergripande riskbegränsningar:
• Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 65 procent av fastigheternas marknadsvärde.
• Soliditeten ska långsiktigt överstiga 25 procent.
• Räntetäckningsgraden ska långsiktigt överstiga 1,75 gånger.

Långsiktigt ska KlaraBo dela ut 50 procent av beskattat förvaltningsresultat. Dock kommer KlaraBo att prioritera tillväxt genom nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och förvärv, under de närmaste åren, varför utdelningar då kan komma att utebli.

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.