Hoppa till innehåll

Investerare

Styrelse

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Malmö. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av åtta ledamöter, inklusive ordföranden, valda för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Av tabellen nedan framgår styrelseledamöterna, deras befattning, året de valdes in och deras oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare. Större aktieägare definieras i enlighet med Koden som ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.

Oberoende i förhållande till:

Namn

Befattning

Ledamot sedan

Bolaget och ledande befattningshavare

Större aktieägare

Lennart Sten

Styrelseordförande

2018

Ja

Ja

Mats Johansson

Ledamot

2015

Ja

Nej

Anders Pettersson

Ledamot

2017

Ja

Nej

Joacim Sjöberg

Ledamot

2020

Ja

Ja

Lulu Gylleneiden

Ledamot

2018

Ja

Ja

Sophia Mattsson-Linnala

Ledamot

2021

Ja

Ja

Håkan Sandberg

Ledamot

2019

Ja

Ja

Per Håkan Börjesson

Ledamot

2021

Ja

Nej

Lennart Sten Styrelseordförande

Född 1959

Styrelseordförande sedan 2018.

Utbildning: Jurist kandidatexamen, Stockholms universitet, 1987.

Övrig erfarenhet: VD för Svenska Handelsfastigheter AB, Europa VD GE Real Estate och styrelseordförande i CLS Holdings plc.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i CLS Holdings plc, styrelseledamot i Interogo Holding AG, Easy Depot AB och Vestigia Development AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Fastighetsägarna Sveriges EU-information AB och Fastighetsägarna Sverige Aktiebolag, styrelseledamot i SHF Passaren 1 AB, SHF Passaren 5 AB, With Young Attitude Media Group AB, Barken 18 Handelsfastighet AB, SHF Linköping Holding AB, Altira Boländerna 28:5 AB, Endicott Sweden AB, Jarrestrasse Holding AB, With Young Attitude Sales AB, Fastighetsägarna Sverige Aktiebolag, RW Bostad AB (publ), VestigiaHus Tallåsen AB, SHF Boländerna 35:1 AB, Staren Invest AB, Bonnier Fastigheter AB, Victoria Park AB, Fastpartner Valbo-Backa 6:13 AB, Diös Fastigheter Idun AB, Snättringe 31 AB och Luktviolen Fastighets AB.

Innehav i bolaget: 1 995 000 A-aktier och 2 980 609 B-aktier, direkt och indirekt genom Elivågor AB.

Lulu Gylleneiden Styrelseledamot

Född 1974

Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Fastighetsmäklare, 1994.

Övrig erfarenhet: Att etablera fastighetsbolag på den skandinaviska marknaden. Bred och lång erfarenhet från fastighets- och byggbranschen i ledande befattningar. Tidigare fastighetschef hos Lidl Sverige, VD i Malthus (Sverige, Finland) och affärschef hos NCC.

Andra pågående uppdrag: Affärsutvecklingschef i Easy Depot AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Lidl Sverige KB, Fastighetschef 3RS Property AB, Styrelseordförande Mats Wilanders Tennis Akademi Intelligence Watch AB, Styrelsesuppleant Hållbar utveckling med focus miljö, ekonomi och sociala frågor.

Innehav i bolaget: 34 000 A-aktier och 18 400 B-aktier.

Sophia Mattsson-Linnala Styrelseledamot

Född 1966

Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet med inriktning mot ekonomiska kalkyler (1986-1989) samt kurser inom institutionen för Lantmäteri på KTH innefattandes bland annat fastighetsmarknad och fastighetsvärdering samt byggnads- och installationsteknik (1988-1989).

Övrig erfarenhet: Ordförande i kommission som analyserar och kartlägger bl.a. hur bostäders läge och kvalitet beaktas i förhållande till andra faktorer i hyressättningen. Sophia Mattsson-Linnala har tidigare arbetat som bl.a. VD på Rikshem AB (publ) och varit styrelseledamot i Sweden Green Building Council.

Andra pågående uppdrag: Ordförande i Moxyid. Styrelseledamot och ägare i SML ekonomi och fastighet AB, styrelseledamot i Sh bygg, Sten och Anläggning AB, Sh asfalt AB, TM Anläggning i Uppland AB, Anders Bodin Fastigheter AB, Vallentuna Betong AB, JMG Betong AB, Teqt Group och COVITUM AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Farsta Intressenter AB, Farsta Fastighetsintressenter AB och Farsta Stadsutveckling AB, VD i Rikshem AB (publ) och Huge Fastigheter AB, styrelseledamot i Rikshem Samhold AB, Rikshem Fastighetsutveckling AB, Rikshem JV Holding AB, Rikshem Bostäder Holding AB, Farsta Intressenter AB, Farsta Fastighetsintressenter AB, Farsta Stadsutveckling AB, Värmdöbostäder Aktiebolag, Botrygg AB och Willhem AB (publ), styrelsesuppleant i Värmdöbostäder Aktiebolag.

Innehav i bolaget: 17 400 B-aktier samt köpoptioner avseende 128 000 B-aktier.1)

1) Sophia Mattsson-Linnala har ingått ett hembudsavtal enligt vilken hon är förpliktigad att erbjuda optionsutställaren, eller den optionsutställaren anvisar, att förvärva köpoptionerna för den händelse hon avser att överlåta optionerna.

Mats Johansson Styrelseledamot

Född 1961

Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: Gymnasial utbildning.

Övrig erfarenhet: Grundare av Abraxas Holding AB, ZetaDisplay AB samt MultiQ International AB samt medgrundare till Iconovo AB, Easy Depot AB samt Nudging Capital AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Abraxas Holding AB, SIB Solutions AB, Easy Depot AB, Volubus AB och Endeavor Equity Sweden AB, styrelseledamot i Iconovo AB, Nudging Capital AB och prokurist i Zenit Equestrian.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i ZetaDisplay AB med dotterbolag, Styrelseordförande i Iconovo AB, ledamot till ett antal dotterbolag till KlaraBo Sverige AB.

Innehav i bolaget: 2 699 400 A-aktier indirekt genom Abrax Holding AB.

Anders Pettersson Styrelseledamot

Född 1959

Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjörexamen och civilekonomexamen vid Lunds universitet.

Övrig erfarenhet: Nuvarande styrelseuppdrag i bl.a. Skabholmen Invest AB och Wallbox N.V. Tidigare koncernchef i Thule AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Wallbox N.V, Ninbeta AB, Ninalpha AB, Skabholmen Invest AB, Hawoc Investment AB, Ningamma AB, Simrishamns Bokhandel AB och COWAH Investment AB, styrelseledamot i PS Enterprise AB, Aston Harald Mekaniska Verkstad AB, PSIW Enterprise AB, Kensington Capital Acquisition Corp. V. KCGI-UN, Stanadyne Inc, Easy Depot AB och ANMIRO AB, styrelsesuppleant i WN Enterprise AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Brink Group BV, Ninalpha AB, Ningamma AB, Ninbeta AB, Skabholmen Fastighets AB, Alite International AB, Group Alite International AB, Hilding Anders Holdings 3 AB, styrelseledamot i ZetaDisplay AB, Kensington Capital Acquisitions Corp. Spac I, Kensington Capital III, Skabholmen Fastighets AB, Victoria Park AB, Rebuilders Sverige AB, Hempel A/S, Pure Power LTD, Pure Safety Group LTD och Prostatakliniken i Sverige AB, styrelsesuppleant i Fastighetsbolaget KlaraBo AB, KlaraBo Bygg AB, KlaraBo Svalöv AB, KlaraBo Bjuv AB och Holmbergs Safety System Holding AB.

Innehav i bolaget: 3 966 316 A-aktier och 3 545 538 B-aktier, indirekt genom Ninalpha AB och Ningamma AB.

Håkan Sandberg Styrelseledamot

Född 1948

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Företagsekonomiska kurser vid Stockholms universitet och Linköpings universitet.

Övrig erfarenhet: Representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening. Tidigare bl.a. vice VD i Handelsbanken.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Scandinavian Resort i Sälen AB och Intea Fastigheter AB (publ).

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Intea Fastigheter AB (publ), styrelseledamot i Trust Anchor Group AB, Stockholm Fersen Fastighets AB, Scandinavian Resort i Båstad AB och S Resort Holding AB, styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Birger Jarlsgatan 53.

Innehav i bolaget: 50 000 A-aktier och 9 360 610 B-aktier, direkt och indirekt genom Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening.

Joacim Sjöberg Styrelseledamot

Född 1964

Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: LLM Stockholms universitet, 1990 och studier vid London School of Economics samt Stockholms universitet.

Övrig erfarenhet: Tidigare bakgrund inom fastighetstransaktioner och investmentbanking med olika chefsbefattningar hos bl.a. Jones Lang LaSalle, Enskilda Securities och Swedbank där han var Head of Corporate Finance.

Andra pågående uppdrag: VD i Castellum AB, Styrelseledamot och VD i Valhalla Corporate Advisor AB och styrelseledamot i Entra ASA.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Moonlighting Industries AB, Räckesbutiken Sweden AB, Centro Kakel & Klinker AB, Beijerinvest Aktiebolag, Badia AB, Beijer Industriutveckling Bad AB, Tendium Holding AB, JLL Transaction Services AB och JLL Treasury Support AB, styrelseledamot i Beijerinvest Aktiebolag, PoolKungen AB, Svenska Poolfabriken i Luleå AB, JLL Kapitalmarknad Holding AB, JLL Kapitalmarknad AB, JLL Capital Markets AB, Nima Mountaineer AB, JLL Transaction Services AB och JLL Treasury Support AB, styrelsesuppleant i Valhalla Corporate Advisor AB.

Innehav i bolaget: 17 400 B-aktier samt köpoptioner avseende 100 000 B-aktier.1)

1) Joacim Sjöberg har ingått ett hembudsavtal enligt vilken han är förpliktigad att erbjuda optionsutställaren, eller den optionsutställaren anvisar, att förvärva köpoptionerna för den händelse han avser att överlåta optionerna.

 

Per Håkan Börjesson Styrelseledamot

Född 1954

Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola, industriell ekonomi, 1978 och MBA, Columbia University, NYC, NY, 1980.

Övrig erfarenhet: Erfarenheter från familjeföretag, onoterade aktier och kapitalförvaltning.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Investment AB Spiltan och Företagspartner i B P Invest Aktiebolag. Styrelseledamot i Bröderna Börjessons Bil Aktiebolag, P&E Persson AB, P&E Samhällsfastigheter AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Spiltan Fonder AB. Styrelseledamot i Mfin AB, Pepins Group AB (publ) och Sura Magnets.

Innehav i bolaget: 1 800 000 A-aktier och 13 769 798 B-aktier indirekt genom Investment AB Spiltan och Br. Börjessons Bil AB:s pensionsstiftelse. 

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.