Investor Relations

Styrelse

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Malmö. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av åtta ledamöter, inklusive ordföranden, valda för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Av tabellen nedan framgår styrelseledamöterna, deras befattning, året de valdes in och deras oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare. Större aktieägare definieras i enlighet med Koden som ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.

Oberoende i förhållande till:

Namn

Befattning

Ledamot sedan

Bolaget och ledande befattningshavare

Större aktieägare

Lennart Sten

Styrelseordförande

2018

Ja

Ja

Mats Johansson

Ledamot

2015

Ja

Nej

Anders Pettersson

Ledamot

2017

Ja

Nej

Joacim Sjöberg

Ledamot

2020

Ja

Ja

Lulu Gylleneiden

Ledamot

2018

Ja

Ja

Sophia Mattsson-Linnala

Ledamot

2021

Ja

Ja

Håkan Sandberg

Ledamot

2019

Ja

Ja

Per Håkan Börjesson

Ledamot

2021

Ja

Nej

Lennart Sten Styrelseordförande

Född 1959

Styrelseordförande sedan 2018.

Utbildning: -

Övrig erfarenhet: VD för Svenska Handelsfastigheter AB och styrelseordförande i CLS Holdings plc.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i CLS  Holdings plc, LSTH Handelsfastigheter 1 AB (publ), LSTH Handelsfastigheter 2 AB (publ) och Tre Kronor Property Investment AB, styrelseledamot och VD i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB, styrelseledamot i Interogo Holding AG, Sörmlands Bo Handelsfastighet AB och Vestigia Development AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Fastighetsägarna Sveriges EU-information AB och Fastighetsägarna Sverige Aktiebolag, styrelseledamot i SHF Passaren 1 AB, SHF Passaren 5 AB, With Young Attitude Media Group AB, Barken 18 Handelsfastighet AB, SHF Linköping Holding AB, Altira Boländerna 28:5 AB, Endicott Sweden AB, Jarrestrasse Holding AB, With Young Attitude Sales AB, Fastighetsägarna Sverige Aktiebolag, RW Bostad AB (publ), VestigiaHus Tallåsen AB, SHF Boländerna 35:1 AB, Staren Invest AB, Bonnier Fastigheter AB, Victoria Park AB, Fastpartner Valbo-Backa 6:13 AB, Diös Fastigheter Idun AB, Snättringe 31 AB och Luktviolen Fastighets AB.

Innehav i bolaget: 1 995 000 A-aktier och 2 980 609 B-aktier, direkt och indirekt genom Elivågor AB.

Lulu Gylleneiden Styrelseledamot

Född 1974

Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Fastighetsmäklare, 1994.

Övrig erfarenhet: Fastighetschef i region Syd för Lidl Sverige.

Andra pågående uppdrag: Fastighetschef i region Syd för Lidl Sverige.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelsesuppleant i IW Service AB.

Innehav i bolaget: 34 000 A-aktier och 18 400 B-aktier.

Sophia Mattsson-Linnala Styrelseledamot

Född 1966

Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet med inriktning mot ekonomiska kalkyler (1986-1989) samt kurser inom institutionen för Lantmäteri på KTH innefattandes bland annat fastighetsmarknad och fastighetsvärdering samt byggnads- och installationsteknik (1988-1989).

Övrig erfarenhet: Ordförande i kommission som analyserar och kartlägger bl.a. hur bostäders läge och kvalitet beaktas i förhållande till andra faktorer i hyressättningen. Sophia Mattsson-Linnala har tidigare arbetat som bl.a. VD på Rikshem AB (publ) och varit styrelseledamot i Sweden Green Building Council.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ägare i SML ekonomi och fastighet AB, delägare i 2Reach AB, styrelseledamot i Sh bygg, sten och anläggning AB, Anders Bodin Fastigheter AB, Trädgårdsgatan Properties AB, Vallentuna Betong AB, JMG Betong AB, Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården, Bodin Holding AB och COVITUM AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Farsta Intressenter AB, Farsta Fastighetsintressenter AB och Farsta Stadsutveckling AB, VD i Rikshem AB (publ) och Huge Fastigheter AB, styrelseledamot i Rikshem Samhold AB, Rikshem Fastighetsutveckling AB, Rikshem JV Holding AB, Rikshem Bostäder Holding AB, Farsta Intressenter AB, Farsta Fastighetsintressenter AB, Farsta Stadsutveckling AB, Värmdöbostäder Aktiebolag, Botrygg AB och Willhem AB (publ), styrelsesuppleant i Värmdöbostäder Aktiebolag.

Innehav i bolaget: Innehav i bolaget: 17 400 B-aktier samt köpoptioner avseende 128 000 B-aktier.1

1) Sophia Mattsson-Linnala har ingått ett hembudsavtal enligt vilken hon är förpliktigad att erbjuda optionsutställaren, eller den optionsutställaren anvisar, att förvärva köpoptionerna för den händelse hon avser att överlåta optionerna.

Mats Johansson Styrelseledamot

Född 1961

Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: -

Övrig erfarenhet: Grundare av MultiQ International AB samt grundare och styrelseordförande i ZetaDisplay AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i ZetaDisplay AB, SIB Solutions AB, Easy Depot AB, Volubus AB och Endeavor Equity Sweden AB, styrelseledamot i Iconovo AB, Zenit Design Group Aktiebolag, Abrax As Holding AB och Nudging Capital AB, och prokurist i Zenit Equestrian.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Iconovo AB, Fastighetsbolaget KlaraBo AB, KlaraBo Bygg AB, KlaraBo Svalöv AB, KlaraBo Bjuv AB, ZetaDisplay Sverige AB och KlaraBo Sverige AB, styrelseledamot i ZetaDisplay Danmark A/S, ZetaDisplay Finland OY, Seasam OY, QYN B.V. och ProntoTV AS, styrelsesuppleant i KlaraBo Navaren AB, KlaraBo Boktryckaren 1 AB, KlaraBo Förvaltning AB och KlaraBo i Trelleborg AB.

Innehav i bolaget: 2 699 400 A-aktier indirekt genom Abrax Holding AB.

Anders Pettersson Styrelseledamot

Född 1959

Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: -

Övrig erfarenhet: Nuvarande styrelseuppdrag i bl.a. Skabholmen Invest AB och Brink International BV. Tidigare koncernchef och styrelseordförande i Thule AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Brink Group BV, Ninbeta AB, Ninalpha AB, Skabholmen Invest AB, Hawoc Investment AB, Ningamma AB, Simrishamns Bokhandel AB och COWAH Investment AB, styrelseledamot i ZetaDisplay AB, PS Enterprise AB, Aston Harald Mekaniska Verkstad AB, PSIW Enterprise AB, Henri Lloyd Group AB, Kensington Capital Acquisition Corp. II Spac II, Stanadyne Inc och ANMIRO AB, styrelsesuppleant i WN Enterprise AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Skabholmen Fastighets AB, Alite International AB, Group Alite International AB, Hilding Anders Holdings 3 AB, styrelseledamot i Kensington Capital Acquisitions Corp. Spac I, Skabholmen Fastighets AB, Victoria Park AB, Rebuilders Sverige AB och Prostatakliniken i Sverige AB, styrelsesuppleant i Fastighetsbolaget KlaraBo AB, KlaraBo Bygg AB, KlaraBo Svalöv AB, KlaraBo Bjuv AB och Holmbergs Safety System Holding AB.

Innehav i bolaget: 3 701 316 A-aktier och 3 545 538 B-aktier, indirekt genom Ninalpha AB och Ningamma AB.

Håkan Sandberg Styrelseledamot

Född 1948

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning:

Övrig erfarenhet: Representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening. Tidigare bl.a. vice VD i Handelsbanken.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Scandinavian Resort i Sälen AB och Intea Fastigheter AB (publ).

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Intea Fastigheter AB (publ), styrelseledamot i Trust Anchor Group AB, Stockholm Fersen Fastighets AB, Scandinavian Resort i Båstad AB och S Resort Holding AB, styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Birger Jarlsgatan 53.

Innehav i bolaget: 50 000 A-aktier och 9 360 610 B-aktier, direkt och indirekt genom Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening.

Joacim Sjöberg Styrelseledamot

Född 1964

Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: LLM Stockholms universitet, 1990 och studier vid London School of Economics samt Stockholms universitet.

Övrig erfarenhet: Tidigare bakgrund inom fastighetstransaktioner och investmentbanking med olika chefsbefattningar hos bl.a. Jones Lang LaSalle, Enskilda Securities och Swedbank där han var Head of Corporate Finance.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Valhalla Corporate Advisor AB, styrelseledamot i Castellum Aktiebolag och Wästbygg Gruppen AB (publ).

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Moonlighting Industries AB, Räckesbutiken Sweden AB, Centro Kakel & Klinker AB, Beijerinvest Aktiebolag, Badia AB, Beijer Industriutveckling Bad AB, Tendium Holding AB, JLL Transaction Services AB och JLL Treasury Support AB, styrelseledamot i Beijerinvest Aktiebolag, PoolKungen AB, Svenska Poolfabriken i Luleå AB, JLL Kapitalmarknad Holding AB, JLL Kapitalmarknad AB, JLL Capital Markets AB, Nima Mountaineer AB, JLL Transaction Services AB och JLL Treasury Support AB, styrelsesuppleant i Valhalla Corporate Advisor AB.

Innehav i bolaget: 17 400 B-aktier samt köpoptioner avseende 100 000 B-aktier.1

1) Joacim Sjöberg har ingått ett hembudsavtal enligt vilken han är förpliktigad att erbjuda optionsutställaren, eller den optionsutställaren anvisar, att förvärva köpoptionerna för den händelse han avser att överlåta optionerna.

Per Håkan Börjesson Styrelseledamot

Född 1954

Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola, industriell ekonomi, 1978 och MBA, Columbia University, NYC, NY, 1980.

Övrig erfarenhet: Erfarenheter från familjeföretag, onoterade aktier och kapitalförvaltning. Under 80-talet marknadsförare på Ericsson i USA och företagskonsult på SIAR i Stockholm. Författare till böckerna "Så här kan alla svenskar bli miljonärer", "Så här blev Warren Buffett världens rikaste person", "Så här blir du miljonär som pensionär" och nu senast "Så här blir du miljonär i hängmattan" som bl a distribuerades med Privata Affärer till alla deras prenumeranter.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande och verkställande direktör i Spiltan Pension AB, styrelseledamot och verkställande direktör i Investmentbolaget Spiltan AB, Företagspartner I B P Invest Aktiebolag, Spiltan HCP AB och Spiltan Fastigheter AB, styrelseledamot i Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse, Pensionsstiftelsen för Bröderna Börjesson Bil, Bröderna Börjessons Bil Aktiebolag, P&E Persson AB, Nordsvensk Filmunderhållning AB, Spiltan Partner AB, P&E Fastighetsinvest AB, P&E Samhällsfastigheter AB, Björnhovda Fastighetsbolag AB, KPU Bostadsförvaltning AB, Collaboration Art AB och Kuststaden Holding AB, styrelsesuppleant i Bil-Börje i Ängelholm Aktiebolag, Aktivbo Aktiebolag, Qvalia Group AB, AktivBo Group AB och Emerse Sverige AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseordförande i Spiltan Fonder AB och Spiltan Underhållning AB, styrelseledamot i Mfin AB, Pepins Securities AB, Mfin Finans AB, Bergslagens Fakturabelåning AB, Pepins Group AB (publ), Mfin Inkasso AB, Sura Magnets Aktiebolag och Ängellistan AB, styrelsesuppleant i KlaraBo Projektutveckling AB, KPU Bostadsförvaltning AB, Digilär AB och Kuststaden Holding AB.

Innehav i bolaget: 1 800 000 A-aktier och 11 257 225 B-aktier indirekt genom Investment AB Spiltan och Br. Börjessons Bil AB:s pensionsstiftelse.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

Skapad av Be Brightr