Hoppa till innehåll

Investerare

Ledning

Ledning

Andreas Morfiadakis VD

Född 1976

Verkställande direktör sedan 2017.

Utbildning: Bachelor's degree, DePaul University Chicago, 2000.

Övrig erfarenhet: Tidigare vice VD och CFO i Victoria Park AB.

Andra pågående uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Falknästet AB och styrelse-suppleant i HESIA Konsult AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: vice verkställande direktör och CFO i Victoria Park AB, styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB, Sydsvenska Hem AB (publ), Utöver ovan har uppdrag i dotterbolag kopplat till KlaraBo-koncernen, Victoria Park-koncernen samt Sydsvenska Hem-koncernen förekommit.

Innehav i bolaget: 2 331 287 A-aktier privat och indirekt genom Falknästet AB, 30 000 B-aktier och 841 379 teckningsoptioner medförande rätt till teckning av lika många B-aktier.

Per Holmqvist CFO

Född 1984

CFO sedan 2024.

Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi, Lunds Tekniska Högskola.

Övrig erfarenhet: CFO, Hövding Sverige AB, Head of Group Business Control, Heimstaden AB, Group Business Controller, Bygghemma Group.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Vice Verkställande Direktör, Hövding Sverige AB, Managing Director, Hövding GmbH.

Innehav i bolaget: 0 A-aktier och 0 teckningsoptioner.

Jimmy Larsson Fastighetschef

Född 1974

Fastighetschef sedan 2019.

Utbildning: Kandidatexamen i fastighetsvetenskap, Malmö Universitet, 2001.

Övrig erfarenhet: 20 års erfarenhet av bostadsförvaltning. Har tidigare haft chefspositioner hos bl.a. Brogripen AB, Ikano Bostad och Riksbyggen. Ledamot i Hyresnämnden i Malmö.

Andra pågående uppdrag: Intresseledamot i hyresnämnden i Malmö samt distriktstyrelseledamot i Fastighetsägarna.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseledamot i Fastighetsbolag KlaraBo Centrum Bostad AB.

Innehav i bolaget: 100 000 A-aktier, 50 000 B-aktier och 79 526 teckningsoptioner medförande rätt till teckning av lika många B-aktier.

Maria Lindén HR-ansvarig

Född 1974

HR-ansvarig sedan 2023.

Utbildning: Personal och Arbetslivsprogrammet Lunds Universitet, 1996-2000.

Övrig erfarenhet: Cirka 25 års erfarenhet som HR-ansvarig och HR Business Partner i olika branscher, t ex inom livsmedel, transport/shipping. Eget konsultföretag sedan 2021 (Interim HR inom tech, livsmedel och fastighet).

Andra pågående uppdrag: VD i AMLL Consulting AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseledamot i Lillhagens Ridklubb.

Innehav i bolaget: 0 aktier. 0 teckningsoptioner.

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.