Hoppa till innehåll

Investerare

Ledning

Ledning

Andreas Morfiadakis VD
andreas.morfiadakis@klarabo.se

Född 1976

Verkställande direktör sedan 2017.

Utbildning: Bachelor's degree, DePaul University Chicago, 2000.

Övrig erfarenhet: Tidigare vice VD och CFO i Victoria Park AB.

Andra pågående uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Falknästet AB, verkställande direktör och styrelseordförande i KlaraBo Förvaltning AB, styrelseordförande i 50-tal dotterbolag inom KlaraBo-koncernen och styrelsesuppleant i HESIA Konsult AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: vice verkställande direktör och CFO i Victoria Park AB, styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB, Sydsvenska Hem AB (publ), Utöver ovan har uppdrag i dotterbolag kopplat till KlaraBo-koncernen, Victoria Park-koncernen samt Sydsvenska Hem-koncernen förekommit.

Innehav i bolaget: 2 361 287 A-aktier privat och indirekt genom Falknästet AB, 94 900 B-aktier och 841 379 teckningsoptioner medförande rätt till teckning av lika många B-aktier.

Urban Ottosson CFO (Interim)

Född 1961

Interim CFO sedan 2023

Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds Universitet. Executive Diploma, KTH Executive School.

Övrig erfarenhet:  CFO HEXPOL, CFO Ependion (Beijer Electronics), CFO Höganäs Group, CFO Öreundskraft, CFO Lammhults Design Group, Group Accounting Trelleborg AB, Financial Controller Scancem, Styrelseordförande Modity Energy Trading

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Neola Medical AB, Senior Advisor Tibia Konsult AB, Styrelseledamot Predictus Asset Management AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: CFO TePe Munhygienprodukter, CFO Neola Medical, CFO Lammhults Design Group.

Innehav i bolaget: 0 aktier. 0 teckningsoptioner

Jimmy Larsson Fastighetschef

Född 1974

Fastighetschef sedan 2019.

Utbildning: Kandidatexamen i fastighetsvetenskap, Malmö Universitet, 2001.

Övrig erfarenhet: 20 års erfarenhet av bostadsförvaltning. Har tidigare haft chefspositioner hos bl.a. Brogripen AB, Ikano Bostad och Riksbyggen. Ledamot i Hyresnämnden i Malmö.

Andra pågående uppdrag: Intresseledamot i hyresnämnden i Malmö samt distriktstyrelseledamot i Fastighetsägarna.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseledamot i Fastighetsbolag KlaraBo Centrum Bostad AB.

Innehav i bolaget: 100 000 A-aktier, 50 000 B-aktier och 79 526 teckningsoptioner medförande rätt till teckning av lika många B-aktier.

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.