Investor Relations

Ledning

Ledning

Andreas Morfiadakis VD
andreas.morfiadakis@klarabo.se

Född 1976

Verkställande direktör sedan 2017.

Utbildning: Bachelor's degree, DePaul University Chicago, 2000.

Övrig erfarenhet: Tidigare vice VD och CFO i Victoria Park AB.

Andra pågående uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Falknästet AB, verkställande direktör och styrelseordförande i KlaraBo Förvaltning AB, styrelseordförande i 50-tal dotterbolag inom KlaraBo-koncernen och styrelsesuppleant i HESIA Konsult AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: vice verkställande direktör och CFO i Victoria Park AB, styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB, Sydsvenska Hem AB (publ), Utöver ovan har uppdrag i dotterbolag kopplat till KlaraBo-koncernen, Victoria Park-koncernen samt Sydsvenska Hem-koncernen förekommit.

Innehav i bolaget: 2 361 287 A-aktier privat och indirekt genom Falknästet AB, 82 400 B-aktier och 841 379 teckningsoptioner medförande rätt till teckning av lika många B-aktier.

Jenny Appenrodt CFO

Född 1974

CFO sedan 2020.

Utbildning: Kalmar handelshögskola, kurser inom statistik, redovisning, ekonomi m.m. (1995-1997), Lunds Universitet, magisterexamen i finansiering (1997-1998) samt medlem i Association of Corporate Treasurers, London.

Övrig erfarenhet: Tidigare finanschef hos Hilding Anders. Flera ledande finans- och ekonomibefattningar inom Thulekoncernen.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hilding Anders Spain SL, Hilding Anders Holdings, samt joint administrator i Hilding Anders Spain SL och Hilding Anders Holdings.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseledamot och verkställande direktör i Hilding Anders Financing AB (publ).

Innehav i bolaget: 12 500 B-aktier och 265 000 teckningsoptioner medförande rätt till teckning av lika många B-aktier.

Jimmy Larsson Fastighetschef

Född 1974

Fastighetschef sedan 2019.

Utbildning: Kandidatexamen i fastighetsvetenskap, Malmö Universitet, 2001.

Övrig erfarenhet: 20 års erfarenhet av bostadsförvaltning. Har tidigare haft chefspositioner hos bl.a. Brogripen AB, Ikano Bostad och Riksbyggen. Ledamot i Hyresnämnden i Malmö.

Andra pågående uppdrag: Intresseledamot i hyresnämnden i Malmö samt distriktstyrelseledamot i Fastighetsägarna.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseledamot i Fastighetsbolag KlaraBo Centrum Bostad AB.

Innehav i bolaget: 100 000 A-aktier, 50 000 B-aktier och 79 526 teckningsoptioner medförande rätt till teckning av lika många B-aktier.

Magnus Johansson Affärsutvecklings- och nyproduktionschef

Född 1977

Affärsutvecklingschef sedan 2021.

Utbildning: Högskoleingenjör, informationsingenjörsprogrammet högskolan i Kalmar.

Övrig erfarenhet: Magnus har arbetat som verkställande direktör i KlaraBo Projektutveckling AB och KlaraBo Bostadsförvaltning AB, före bolagen förvärvade av KlaraBo.

Andra pågående uppdrag: Ägare och styrelseledamot i RMJ Konsult AB, styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Palissaderna och Åkermanskan Ekonomisk förening, styrelseledamot i Kuststaden Apeln 7 AB samt delägare i Kuststaden Holding AB.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Verkställande direktör i Kuststaden-koncernerna med Kuststaden Projektutveckling AB samt Kuststaden Bostadsförvaltning AB som moderbolag. Under den perioden innehades även uppdrag som styrelseledamot och ordförande i koncernernas dotterbolag.

Innehav i bolaget: 339 009 B-aktier.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies