Investor Relations

Analytiker

Analytiker som följer KlaraBo

ABG Sundal Collier

Markus Henriksson
Markus.henriksson@abgsc.se
+ 46 8 566 286 21

Fredrik Stensved
Fredrik.stensved@abgsc.se
+ 46 8 566 286 47

Victor Krüeger
Victor.krueger@abgsc.se
+ 46 8 566 286 74

Danske Bank

Stefan Andersson
stefan.andersson@danskebank.se
+46 8 568 806 32

Handelsbanken

Johan Edberg
johan.edberg@handelsbanken.se
+ 46 8 701 43 51

Oscar Lindquist
oscar.lindquist@handelsbanken.se
+ 46 8 701 20 14

Kepler Chevreux

Jan Ihrfelt
Jan.ihrfelt@keplerchevreux.com
+ 46 8 723 51 14

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies