Investor Relations

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Här hittar du alla de senaste nyheterna från KlaraBo.

februari 15 2023
Bokslutskommuniké 2022
mars 30 2023
Årsredovisning 2022
maj 03 2023
Delårsrapport Q1 2023
Årsstämma
juli 14 2023
Delårsrapport Q2 2023
1
2

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies