Investor Relations

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Här hittar du alla de senaste nyheterna från KlaraBo.

februari 16 2022
Bokslutskommuniké 2021
mars 29 2022
Årsredovisning 2021
maj 03 2022
Årsstämma 2022
Delårsrapport Q1 2022
juli 13 2022
Delårsrapport Q2 2022
1
2

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

Skapad av Be Brightr